PROCES - VERBAL încheiat astăzi 27 septembrie 2018, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al oraşului Milisăuti