HOTARARE privind aprobarea, de principiu, a realizarii investitiei "Amenajare curte interioara la Gradinita cu program normal Milisauti, oorasul Milisauti, judetul Suceava"