HOTARARE PRIVIND VALIDAREA MANDATELOR DE CONSILIERI LOCALI ALE DOMNILOR HRENIUC IOAN, CAZAC VASILE SI DELEANU ION DAN