DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Local al orasului Milisauti, in sedinta extraordinata, convocata in data de 22 decembrie, ora 19