Proces - Verbal de afisare a rezultatelor privind propunerile de proiecte de finanatare nerambursabila