Protectia datelor

Notă de informare

privind protecția datelor personale

 

            Unitatea Administrativ-Teritorială Milișăuți, ca persoana juridică de drept public, în cadrul căreia funcționează ca autorități ale administrației publice locale - Primăria și Consiliul Local Milișăuți, în îndeplinirea sarcinilor aferente interesului public și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale, colectează și prelucrează în aceste scopuri determinate, explicite și legitime, datele cu caracter personal minim necesare, furnizate de dumneavoastră în acord cu Regulamentul European nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate și nu vor fi transferate către state din cadrul sau din afara Uniunii Europene.

            Responsabilul cu protecția datelor personale din cadrul UAT Milișăuți, poate fi contactat la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

            Conform prevederilor Regulamentului UE 679/2016, beneficiați de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere și dreptul la restricționarea prelucrării, pentru a căror exercitare este suficient să formulați o cerere scrisă, datată și semnată olograf, ce va conține și codul numeric personal și care poate fi depusă la secretariatul instituției noastre, poate fi trimisă prin poștă, sau prin fax ori e-mail (în aceste ultime două variante, scanată în prealabil).

            În cazul în care considerați că drepturile cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal nu au fost respectate, aveți deasemenea dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sau de a vă adresa instanței de judecată competente.