Declaratie de casatorie

Declaratie de casatorie

ROMÂNIA

ORAŞUL MILIŞĂUŢI                          DUMINICĂ 19 IANUARIE  2013

STAREA CIVILĂ                                                   Ora  12:00

Nr. 8012  din 10.01.2014

 

P U B L I C A Ţ I E

          Astăzi, 10.01.2014, a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d‑lui TATAR MARIAN-NELU ,în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în oraş   Milişăuţi , sat Lunca , nr : 4 , judeţul Suceava şi a d-rei (d-nei)NEDELIA VICTORIŢA în vârstă de 22 ani  ,cu domiciliul în comuna   Feldru , sat Nepos , nr. 215, judeţul Bistriţa-Năsăud . În temeiul art. 131 din Codul familiei, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

          Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei. 

Ofiţer de stare civilă,