Procesul verbal al sedintei ordinare a consiliului local din data de 12 august 2019