PROCES - VERBAL incheiat astazi 21 mai 2019, in cadrul sedintei extraordinare a Consiliului local al orasului Milisauti