PROCES VERBAL DE AFISARE incheiat astazi, 08.05.2019