Imprimă această pagină

PROCES - VERBAL incheiat astazi 19 aprilie 2019, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului local al orasului Milisauti