PROCES - VERBAL incheiat astazi 9 aprilie 2019, in cadrul sedintei extraordinara a Consiliului local al orasului Milisauti