PROCES - VERBAL incheiat astazi 12 februarie 2019, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local al orasului Milisauti