PROCES - VERBAL incheiat astazi 28 noiembrie 2018, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului local al orasului Milisauti