Imprimă această pagină

PROCES - VERBAL incheiat astăzi 31 octombrie 2018, în cadrul sedintei ordinare a consiliului local al orasului Milisauti