PROCES - VERBAL DE AFIŞARE încheiat astăzi, 28,09.2018