PROCES - VERBAL încheiat astăzi 12 iulie 2018, în cadrul şedinţei extraordinare, convocate de îndată, a Consiliului local al oraşului Milişăuţi