PROCES - VERBAL incheiat astazi 29 martie 2017, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului local al orasului Milisauti