PROCES - VERBAL incheiat astazi 6 martie 2017. in cadrul sedintei extraordinare a Consiliului local al orasului Milisauti