HOTARARE privind aprobarea, de principiu, a realizarii investitiei "Construirea unei sali de sport in incinta Scolii gimnaziale Milisauti, oorasul Milisauti, judetul Suceava"