HOTARARE privind aprobarea bugetului local al orasului Milisauti pentru anul 2018