HOTARARE privind aprobarea Planului de ocupare a functiei publice din aparatul de specialitate al primarului orasului Milisauti pentru anul 2018