HOTARARE privind aprobarea finantarii din bugetul local al orasului Milisauti a "Festivalului Verzei" si a manifestarilor cultural-artistice ocazionate de zilele localitatii Badeuti, editia 2017