DISPOZITIE privind convocarea Consiliului local al orasului Milisauti, judeutl Suceava, in sedinta extraordinara, pentru ziua de vineri 31 august, ora 9