DISPOZITIE privind convocarea Consiliului local al orasului Milisauti, judetul Suceava, in sedinta ordinara