Dispozitie de convocare sedinta ordinara consiliu local pentru data de 1 martie 2016

Untitled4